Bratislava-Štátna pokladnica

Bratislava-Štátna pokladnica