Bratislava-Štátna pokladnica, detail fasády

Bratislava-Štátna pokladnica, detail fasády