Rekonštrukcie

20.08.2012 07:55

Aktuálne realizujeme  dve stavby - rekonštrukcie.

Pri  rekonštrukcii  400 ročnej kúrie používame hlavne pôvodný / vybúraný materiál - kameň, drevo a tehly, ktoré sa do stavby spätne zabudovávajú. Uvažujeme aj s ponechaním pôvodnej  cca 250 ročnej keramickej krytiny, ktorá je v pomerne dobrom stave a vytvára neopakovateľný kolorit stavby.

Krytina sa veľmi pozorne zo strechy odstráni, roztriedi a spätne osadí na rekonštruovaný historický krov, ktorý však už bude ochránený  podstrešnou hydroizolačnou fóliou.  Podobný prístup k rekonštrukcii historických objektov možno vidieť v susednom Rakúsku.