Častá-odkryté koryto potoka

Častá-odkryté koryto potoka